รวมบทความอาคารที่เกือบจะได้เห็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ถูกสร้างในกรุงเทพฯ เผยแพร่ครั้งแรกในคิดอย่าง...