ข้อเสนอ ‘พระศรีสรรเพชญ์’ ผ่านมุมมองสถาปัตย์

“เข้าไปมีแท่นยกพื้นคล้ายเวทีคณะร้องเพลงสวดในโบสถ์ฝรั่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันมีค่ามากของราชอาณาจักร เขาให้ชื่อวัดตามชื่อพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน พระพุทธรูปองค์นี้สร้างประทับยืน...

หอฉันวัดท่าตะเคียนเมืองพิษณุโลก ศาลาโครงสร้างเครื่องประดุอันแสนงดงาม

ถูกสร้างขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เดิมอยู่ริมน้ำภายหลังตลิ่มพังจึงย้ายเข้ามาตำแหน่งปัจจุบันโดยเสริมใต้ถุนให้สูงขึ้น โครงสร้างหลังคาทั้งจั่ว และชายคารอบของหอฉันนั้นใช้ระบบเครื่องประดุทั้งหมด...

พระที่นั่งบุษบกเกรินวังหน้า

พระที่นั่งบุษบกเกรินวังหน้า (ต้นพุทธศตวรรษ 24, พ.ศ.2332)เก็บข้อมูล พ.ศ.2566

เศียรพระโพธิสัตว์ ถ้ำเขาถมอรัตน์

เศียรพระโพธิสัตว์ทวารวดี จากถ้ำเขาถมอรัตน์ เมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์-----------------อ่านเพิ่มในกรณีการโจรกรรมเศียรพระพุทธรูปในถ้ำบนเขาถมอรัตน์...

Photogrammetry พระปรางค์ศรีเทพ

Photogrammetry พระปรางค์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photogrammetry การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม

Photogrammetry ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม--------วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง...

Photogrammetry พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนอง

พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธานในพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสำรวจ 15 สิงหาคม...

Photogrammetry พระปรางค์โลหะเหนือยอดเจดีย์ทรงถะ(?)

พระปรางค์โลหะ วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาสำรวจ มีนาคม 2565 พระปรางค์โลหะเดิมประดิษฐานเหนือสถูป8เหลี่ยมยอดปรางค์หรือที่รู้จักกันในฐานะเจดีย์ทรงถะภายในวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา...

Photogrammetry วัดเทพธิดาราม

เก็บภาพและ Photogrammetry เวชยันต์บุษบก(บุษบกท้ายเกริน) ประดิษฐานพระพุทธเทววิลาศสำรวจวันที่ 30 ธันวาคม...

Photogrammetry วัดพระเชตุพน 01

รวมการเก็บสำรวจพระพุทธรูประเบียงคด และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนด้วยเทคนิค Photogrammetryสำรวจวันที่ 23 ธันวาคม...

บทความล่าสุด

ข้อเสนอ ‘พระศรีสรรเพชญ์’ ผ่านมุมมองสถาปัตย์

ข้อเสนอ ‘พระศรีสรรเพชญ์’ ผ่านมุมมองสถาปัตย์

“เข้าไปมีแท่นยกพื้นคล้ายเวทีคณะร้องเพลงสวดในโบสถ์ฝรั่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอันมีค่ามากของราชอาณาจักร เขาให้ชื่อวัดตามชื่อพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายใน พระพุทธรูปองค์นี้สร้างประทับยืน...

อ่านเพิ่มเติม
หอฉันวัดท่าตะเคียนเมืองพิษณุโลก ศาลาโครงสร้างเครื่องประดุอันแสนงดงาม

หอฉันวัดท่าตะเคียนเมืองพิษณุโลก ศาลาโครงสร้างเครื่องประดุอันแสนงดงาม

ถูกสร้างขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 25 เดิมอยู่ริมน้ำภายหลังตลิ่มพังจึงย้ายเข้ามาตำแหน่งปัจจุบันโดยเสริมใต้ถุนให้สูงขึ้น โครงสร้างหลังคาทั้งจั่ว และชายคารอบของหอฉันนั้นใช้ระบบเครื่องประดุทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม
เศียรพระโพธิสัตว์ ถ้ำเขาถมอรัตน์

เศียรพระโพธิสัตว์ ถ้ำเขาถมอรัตน์

เศียรพระโพธิสัตว์ทวารวดี จากถ้ำเขาถมอรัตน์ เมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์-----------------อ่านเพิ่มในกรณีการโจรกรรมเศียรพระพุทธรูปในถ้ำบนเขาถมอรัตน์...

อ่านเพิ่มเติม
Photogrammetry พระปรางค์โลหะเหนือยอดเจดีย์ทรงถะ(?)

Photogrammetry พระปรางค์โลหะเหนือยอดเจดีย์ทรงถะ(?)

พระปรางค์โลหะ วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาสำรวจ มีนาคม 2565 พระปรางค์โลหะเดิมประดิษฐานเหนือสถูป8เหลี่ยมยอดปรางค์หรือที่รู้จักกันในฐานะเจดีย์ทรงถะภายในวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา...

อ่านเพิ่มเติม