เก็บภาพและ Photogrammetry เวชยันต์บุษบก(บุษบกท้ายเกริน) ประดิษฐานพระพุทธเทววิลาศ

สำรวจวันที่ 30 ธันวาคม 2565