รวมการเก็บสำรวจพระพุทธรูประเบียงคด และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมวัดพระเชตุพนด้วยเทคนิค Photogrammetry

สำรวจวันที่ 23 ธันวาคม 2565