พระที่นั่งบุษบกเกรินวังหน้า (ต้นพุทธศตวรรษ 24, พ.ศ.2332)
เก็บข้อมูล พ.ศ.2566